• Əsas səhifə
  • Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlıq proqramları üzrə test toplusu
Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlıq proqramları üzrə test toplusu

20 manatdan yuxarı sifarişlərdə çatdırılma pulsuzdur

Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlıq proqramları üzrə test toplusu

Vəsait, tədris nəşrlərinə aid olan praktikum janırında hazırlanmış və o, təhsil materialının mənimsənilməsinə kömək edən praktiki tapşırıq və testləri ehtiva edir. Bu nəşr sürücülərin hazırlanması və ixtisasının artırılması üzrə bacarıqların, praktiki vərdişlərin formalaşması və möhkəmlənməsinə, konkret şəraitlərdə nəzəri biliklərdən istifadənin üsul və metodlarının öyrədilməsinə, sürücülük sahəsində istifadə olunan idrak forma və metodlarına yiyələnməyə istiqamətlənmişdir. Vəsaitdə nəzəri kursu mənimsəməyə kömək edən praktiki xarakterli çoxlu məsələ və tapşırıqlar verilmişdir. 
Bu vəsaitdən nəqliyyat vasitələri üçün sürücülər hazırlayan məktəblərdə (kurslarda) müəllim və dinləyicilər tərəfindən, sürücülük vəsiqəsini almaq üçün imtahanlara müstəqil hazırlaşan şəxslər, öz biliklərini təkmilləşdirmək istəyən sürücülər, o cümlədən bu sahənin digər mütəxəssisləri tərəfindən istifadə edilə bilər.

Format: A4
Səhifə sayı: 540
Çəki: 1000
Ölçülər: 1000x 297x 210
Buraxılış ili: 2023
Kateqoriya:
Müəllif: Ə.M.Talıbov